El 10 de desembre de 1998, neix l’ONG Mans Mercedàries a l’escola LA MERCÈ de Martorell després de l’experiència viscuda per uns professors en una Missió Mercedària a l’aldea de N’Kondedzi (Moçambic). Aldea que va ser creada per una Religiosa Mercedària amb 300 leprosos l’any 1976.

Es funda l’ONG que ara és Associació d’Utilitat Pública amb aquests objectius:

 • Prendre consciència de les mancances i necessitats que hi ha al món.
 • Transmetre la importància del valor de la solidaritat.
 • Aconseguir nivells de compromís amb les societats menys desenvolupades.
 • Recaptar fons i béns per tirar endavant projectes que les Mercedàries Missioneres de Barcelona fan o volen dur a terme a les seves Missions d’Àfrica, Amèrica i Àsia.

Aquests són els projectes que s’han fet des d’aleshores:

 

PROJECTES REALITZATS PER L’ONG MANS MERCEDÀRIES


    PROJECTE

 

 

 


  1 Parc Infantil a N’Kondedzi (Moçambic).

 

 

 

Aquest va ser el primer camp de treball fet pels membres que uns mesos mes tard vam constituir l’ONG Mans Mercedàries

Estiu de 1998.


  2 Recollida de roba i material escolar per a Malanje (Angola)

 

 

 

Primavera 1999


  3 Molí de farina i medicaments per a Malanje (Angola)

 

 

 

Estiu 2000


  4 Centre Nutricional Infantil  – N’Kondedzi (Moçambic)

 

 

 

En aquest projecte es duu a terme el 1r Camp de Treball de l’ONG on s’elabora un cens i els plànols de l’aldea i es fan activitats lúdiques per als nens de l’aldea.

Estiu 2001


  5 Recollida de suc de  fruita, llet, i derivats del cacau per al Casal Escó del Barri del Raval de Barcelona.

 

 

 

Estius del 2001 fins l’actualitat.


  6* Lar Tiberíades – Centre d’acollida noies adolescents – Katembe (Moçambic)

 

 

 

Estiu 2002


  7 Campanya d’apadrinament dels nens de l’orfenat KUDIELELA de Malanje (Angola)

 

 

 

Vam començar el setembre de 2002 i encara no hem acabat, perquè ens van arribant nous nens a l’orfenat.


  8 Orfenat KUDIELELA – Malanje (Angola). Dotació de material escolar i millora de la infrastructura de l’orfenat KUDIELELA.

 

 

 

En aquest projecte es duu a terme el 2n Camp de Treball de l’ONG on uns professors passen tot el mes fent activitats educatives per als nens i nenes de l’orfenat

Estiu 2003


  9 Granja Escola – Lima (Perú)

 

 

 

En aquest projecte es duu a terme el 3r Camp de Treball de l’ONG on es construeix la primera fase d’aquesta granja i es dota amb 3000 guatlles.  També, durant una setmana es recolza l’associació Fuerza Barrio fent activitats educatives per als nens i nenes

Estiu 2004


   

 

 

 

10

Centre Nutricional Infantil  – N’Kondedzi (Moçambic)

 

 

 

En el 4rt Camp de Treball de l’ONG, finalitza aquest  projecte.

Es pinta i es decora el centre, es fabrica el mobiliari de les aules, s’instal·len plaques solars al centre, es construeix un parc infantil i es realitzen activitats d’esbarjo per als nens i nenes de l’aldea.

Estiu 2005


  11* Lar Tiberíades – Centre d’acollida noies adolescents – Katembe (Moçambic)

 

 

 

En el 5è Camp de treball de l’ONG se segueix col·laborant en aquest projecte. Es construeix un edifici amb cuines, rebost, safareig, es pinta el centre nutricional Luis Cabral i es realitzen activitats d’esbarjo per als nens i nenes de l’aldea.

Estiu 2005


   

 

 

 

 

 

 

12*

Centre de Formació per a la dona i llar d’infants a Jocotenango (Guatemala)

 

 

 

En el 6è Camp de treball de l’ONG s’inicia la construcció del Centre amb la intenció de donar una resposta formativa a totes les noies i dones del barri de San Isidro. Un barri de molta delincuència i prostitució. Es fa la llar d’infants perquè els fills d’aquestes noies estiguin acollits.

S’ajuda a finalitzar la construcció de l’oratori/centre social del barri de Vista Hermosa. Es realitzen activitats ludico festives amb diferents comunitats (escoles, llars d’avis, barris). Ajudem en la campanya d’ alimentació, desparasitació,i formació d’hàbits d’higiene a l’aldea Mano de León

Estiu 2006


  13 Rehabilitació de l’escola de l’orfenat KUDIELELA a Malanje (Angola)

 

 

 

En el 7è Camp de treball de l’ONG es finalitzen els treballs de rehabilitació de l’escola instal.lada dins de l’orfanat de KUDIELELA. Es realitzen obres de millora estructural, de construcció d’aules noves, instal.lació electricitat, pintura, decoració, mobiliari…

Aquesta escola serveix per als nens de l’orfenat i també per als nens  del barri de Vila Matilde.

En aquest camp de treball també es van realitzar tasques lúdico-educatives amb els nens de l’orfanat: Tallers, jocs, festes, excursions… I vam transmetre els missatges, cartes i fotografies dels padrins (són els que mantenen els nens amb aportacions mensuals a l’ONG) als seus afillats; i dels nens de l’orfanat als padrins amb cartes, dibuixos i fotografies.

Es va distribuir entre els nens i famílies del barri, roba, calçat, material escolar i medicaments rebuts de diferents entitats i persones col.laboradores.

Estiu 2007


  14* Acondicionament i millores de la LAR TIBERIADES a Katembe (Moçambic).

 

 

 

En el 8è Camp de Treball l’ONG va finançar i ajudar en la instal.lació de plaques solars i mobiliari. La Lar Tiberiades s’havia creat amb la intenció d’acollir i formar noies de famílies sense poder adquisitiu. Actualment la realitat d’Àfrica ha fet canviar l’objectiu de la Lar. Ara s’acolliran menys noies de les previstes per tal de poder acollir 50 nens orfes per culpa de la SIDA.

Es va distribuir entre els nens i famílies del barri, roba, calçat, material escolar i medicaments rebuts de diferents entitats i persones col.laboradores.

Estiu 2007


  15 Construcció i Equipament de quatre “Salones Múltiples” per a joves de 14 a 24 anys de les aldees de Dayuma i Taracoa de la província Francisco de Orellana (Equador)

 

 

 

En el 9è Camp de Treball , l’ONG va finançar l’equipament de quatre centres educatius perquè els nois i noies que viuen a la selva i que no poden assitir diàriament a l’escola, tinguin un centre escolar on poder rebre un cop a la setmana (dissabtes) educació i suport per part de professors. Es va dotar aquests centres de taules, cadires, material escolar, material informàtic, material electrònic i de so i instruments musicals.

En aquest camp de treball, els voluntaris van dur a terme 3 campaments amb joves de la selva, on es van organitzar activitats ludico-educatives.

Es dur a tereme suport sanitari gràcies a la col.laboració de dos dels voluntaris (un metge i una infermera) que van atendre la població de la zona, els van donar formació sanitària i van repartir els medicaments.

Estiu 2008


  16 Construcció de dues aules a l’escola de “la Merced” del barri de Duràn a Guayaquil (Equador)

 

 

 

En el 10è Camp de Treball, l’ONG va finançar les obres de construcció de dues aules i els voluntaris van ajudar a les tasques d’inici de la construcció. També van fer activitats amb nens del barri.

Estiu 2008


  17 Rehabilitació i manteniment de l’orfenat “Lar Nossa Senhora da Paz”d’ Inhamizua-Beira (Moçambic)

 

 

 

Estiu 2009


  18 Programa de nutrició a nens de mares amb sida i nens amb desnutrició severa de la zona de l’aldea de N’kondedzi (Moçambic)

 

 

 

Estiu 2009


  19 Compra d’un cotxe “tot Terreny” per al transport de les nenes i de les compres necessàries de l’orfenat LAR TIBERIADES de Catembe (Angola)

 

 

 

Estiu 2009


  20* Compra d’un terreny per construir una llar d’Infants a Catembe (Moçambic)

 

 

 

En l’11è Camp de Treball de l’ONG, es va donar recolzament als projectes 17, 18, 19 i 20 amb l’aportació econòmica realitzant tasques de pintura i decoració, així com realitzant activitats ludico-educatives amb els nens i nenes de les diferents missions on es van desenvolupar els projectes.

En diferents dates, voluntaris de l’ONG van realitzar el 12 Camp de treball a l’orfenat de Catembe. Van dur a terme tasques de pintura i decoració i activitats ludico-educatives amb les nenes.

Estiu 2009


  21 Ampliació i millores de l’orfenat KUDIELELA i rehabilitació de l’escola a Malange (Angola)

 

 

 

En aquest camp de treball es va finançar les obres d’ampliació de l’orfenat i de canvi de la teulada del primer edifici de l’escola. Els voluntaris van col·laborar en les tasques de canvi de la teulada i de pintura i decoració de l’escola.  També es van realitzar tasques lúdico-educatives amb els nens de l’orfenat: Tallers, jocs, festes, excursions… I vam transmetre els missatges, cartes i fotografies dels padrins (són els que mantenen els nens amb aportacions mensuals a l’ONG) als seus afillats; i dels nens de l’orfenat als padrins amb cartes, dibuixos i fotografies.

Es va distribuir entre els nens i famílies del barri, roba, calçat, material escolar i medicaments rebuts de diferents entitats i persones col.laboradores.

Estiu 2010


  22* Construcció d’una llar d’Infants a Katembe (Mozambique).

 

 

 

Després d’haver comprat el terreny, comença la construcció de la llar d’infants amb la construcció de la tanca que envolta el terreny

Estiu 2010


  23* Construcció i equipaments del Centre Infantil LUTGARDA a Katembe.

 

 

 

En el 14è Camp de Treball es va continuar amb el projecte de construcció del centre infantil i es va pintar i decorar els espais del Centre Infantil i de l’orfenat i es van fer activitats lúdiques y educatives amb les nenes de l’orfenat LAR TIBERÍADES.

Estiu 2011


  24 Compra d’ un coche per a l’orfenat KUDIELELA de Malange (Angola) .

 

 

 

En el 15è Camp de Treball es va comprar un cotxe per al transport dels nens i de les compres necessàries de l’orfenat. També s’utilitza com a ambulància per traslladar malalts d’urgència a l’hospital de Malanje. També es van fer activitats lúdiques y educatives amb els nens de l’orfenat.

Estiu 2011


  25 Instal.lació d’aigua corrent i renovació del mobiliari de l’orfenat NOSSA SENHORA DA PAZ d’Inhamizua (Moçambic).

 

 

 

En el 16è Camp de Treball es va finançar aquest projecte i es van fer activitats lúdiques y educatives amb les nenes de l’orfenat.

Estiu 2011


  26 Construcció d’un Centre Educatiu al barri de BAGONG SILANG de Manila (Filipines).

 

 

 

En el 17è Camp de Treball es va acabar la construcció del Centre Educatiu INA  NG  AWA i es van realitzar tasques lúdiques i educatives amb els nens, joves i adults del barri BAGONG SILANG de Manila.

Estiu 2012


  27* Equipament del Centre Infantil LUTGARDA a  Katembe

 

 

 

En el 18è Camp de Treball es va finalitzar el projecte de construcció i equipament del centre infantil LUTGARDA i es va acabar de pintar i decorar els espais del Centre Infantil i de l’orfenat i es van fer activitats lúdiques y educatives amb les nenes de l’orfenat LAR TIBERÍADES.

Estiu 2013


  28 Construcció ampliació del Centre Mèdic «As Mercês» de Malanje (Angola). En el 19è Camp de Treball es va finalitzar el projecte d’ampliació del Centre Mèdic, es va acabar de pintar i decorar els espais del Centre i de l’orfenat Kudielela i es van fer activitats lúdiques i educatives amb els nens i joves

 

 

 

l’orfenat KUDIELELA.

Estiu 2014


  29 1ª FASE Construcció Escola i Centre Social

 

 

 

al barri de Ongata Rongai de Nairobi (Kenya).

En el 20è Camp de Treball es va ajudar a la construcció de la primera planta de l’escola que està destinada a preescolar KINDERGARTEN OUR LADY OF MERCY realitzant tasques de pintura i decoració del Centre i es van realitzar tasques lúdiques, educatives i socials amb els nens, joves i adults del barri Ongata Rongai de Nairobi.

Estiu 2015


  30 En el 21è Camp de Treball es va pintar i decorar els nous espais del Centre Infantil LUTGARDA i de l’orfenat i es van fer activitats lúdiques i educatives amb les nenes de l’orfenat LAR Tiberíades de Katembe (Moçambic)

 

 

 

estiu 2015


  31 1a FASE Construcció Escola i Centre Social al barri d’Ongata Rongai de Nairobi (Kenya).

 

 

 

En el 22è Camp de Treball es va ajudar a la construcció de la primera planta, pati i exterior de l’escola que està destinada a preescolar fent tasques de pintura i decoració del Centre i es van realitzar tasques lúdiques, educatives i socials amb els nens, joves i adults del barri ONGATA RONGAI de Nairobi. La primera planta ja està del tot finalitzada i el 9 de gener de 2017 ja van començar les classes. A l’hora de inscriure el Centre en els Registres, es va haver de canviar el nom. El nom definitiu és «Kindergarten Academy School LUTGARDA»

Estiu 2016


  32 Reconstrucció de l’escola MERCEDES de Calceta (Equador).

 

 

 

En el 23è Camp de Treball es va ajudar a la reconstrucció de l’escola MERCEDES que va caure en el gran terratrèmol que el 16 d’abril de 2016 va assolar les províncies equatorianes de Manabí i Esmeraldas.  Es van fer tasques de pintures i decoració a les escoles Mercedes de Calceta i María Mercedes de Junín, i també es van fer tallers lúdics i educatius a totes les classes dels dos centres educatius.

Estiu 2017


  33 1ª FASE Construcció Escola per a nenes i Centre d’Alfabetització i Promoció de la Dona al barri de Benfica de Luanda (Angola)

 

 

 

En el 24è Camp de Treball es va començar el Projecte del «Centro de Formaçao Irmá Palacios) de Benfica i la major part del temps, els voluntaris van estar a la Missió de Malanje van realitzar tasques de pintura i decoració de l’orfenat Kudielela i de l’escola de la Missió, a més van dur a terme tasques lúdiques, educatives i socials amb els nens i joves de l’orfenat.

Estiu 2018


  34 2ª FASE Construcció Escola per a nenes i Centre d’Alfabetització i Promoció de la Dona al barri de Benfica de Luanda (Angola).

 

 

 

Amb aquesta segona fase queda finalitzada la construcció de l’Escola Irmà Palacios

2019


  35 Campanya AJUDEM MOÇAMBIC pels damnificats del Cicló Idai.

 

 

 

Després que el Cicló Idai arrasés una gran part de Moçambic, on tenim diferents comunitats vam iniciar una campanya d’ajut. Els diners recollits en aquesta campanya han servit per ajudar famílies de l’entorn de les nostres comunitats, així com a les nostres religioses per a que poguessin reparar els desperfectes que van patir les seves cases degut al Cicló. En diferents casos, l’ajut ha estat per fer una casa nova, ja que el Cicló va desfer moltes cases completament.

En el 25è Camp de Treball es va visitar la zona i vam poder veure com avançaven les tasques de reconstrucció de diferents famílies, tant a la zona de Beira com a N’Kondedzi. En aquest camp de treball, també es va estar a Katembe, on es van fer tasques de pintura i decoració al centre infantil Lutgarda, i al Lar Tiberíades; i també es van fer tallers lúdics i educatius amb les nenes del Lar.

Estiu 2019


  36 Inici de les obres de la Construcció de la 2a Fase de l’Escola LUTGARDA d’Ongata Rongai (Nairobi) – KENYA.

 

 

 

Degut al còvid, no es va fer el Camp de Treball que estava previst, però les obres si van poder avançar amb l’ajut econòmic recollit.

2020


  37 Segueix la 2a Fase de l’Escola LUTGARDA d’Ongata Rongai (Nairobi) – KENYA.

 

 

 

En el 26è Camp de Treball es va ajudar a la construcció de la primera planta que està destinada a 1r, 2n i 3r de primària, fent tasques de pintura i decoració del Centre i es van realitzar tasques lúdiques, educatives i socials amb els nens i nenes de l’escola i del barri d’ONGATA RONGAI. La primera planta ja està del tot finalitzada. Ara ja només falta la segona planta per acabar l’Edifici.

Estiu 2021


  38 S’acaba la Construcció de l’Escola LUTGARDA d’Ongata Rongai (Nairobi) – KENYA.

 

 

 

En el 28è Camp de Treball es va ajudar a la construcció de la segona planta i teulada que està destinada a 4t, 5è i 6è de primària, fent tasques de pintura i decoració del Centre i es van realitzar tasques lúdiques, educatives i socials amb els nens i nenes de l’escola i del barri d’ONGATA RONGAI. Al final del Camp de Treball es va poder fer la Inauguració de l’Escola LUTGARDA.

Estiu 2022


  39 S’acaba la 2a Fase de la Construcció de l’Escola IRMÃ PALACIOS al barri de Benfica de Luanda – ANGOLA.

 

 

 

En la primera part del 29è Camp de Treball es va fer a Malanje, on es van realitzar tasques lúdiques i educatives amb els nens i joves de l’Orfenat KUDIELELA i també es van fer tasques de pintura i decoració del Lar Kudielela i a l’Escola Kudielela de Montserrat Vilanova Puertas. La segona part del Camp de Treball es va fer a Luanda, on es va ajudar a la construcció de la segona Fase de l’Escola IRMÃ PALACIOS, fent tasques de pintura i decoració del Centre. Al final del Camp de Treball es va poder fer la Inauguració de l’Escola IRMÃ PALACIOS.

Estiu 2023


* Els Projectes que tenen un asterisc són Projectes que s’han desenvolupat amb l’ajut d’altres ONG’s i/o empreses.

 

En els nostres Camps de Treball han participat membres de la junta de l’ONG, professors i exalumnes d’Escoles Mercedàries, socis/es i padrins/es de l’ONG i altres persones que han volgut col.laborar amb nosaltres. Totes les despeses personals del Camp de Treball (viatge, visats, vacunes…) van a càrrec del voluntaris.

 

A més de les activitats de cooperació, l’ONG MANS MERCEDÀRIES col·labora, des de l’any 2000 amb activitats socials a Martorell i altres localitats, properes a Martorell (Sant Feliu, Pallejà, Olesa de Montserrat, Esparreguera, Abrera, Gelida, Collbató…) i també de l’àmbit territorial de l’Estat (Madrid, Saragossa, Santander, Granada, Poio i Valladolid). Aquestes activitats són:

 • Xerrades de conscienciació solidària.
 • Exposicions fotogràfiques
 • Participació en les Fires i Festes de Martorell, Abrera, Sant Feliu i Barcelona (Fira de Sta. Llúcia del Barri Rosanes, Fira de primavera de Martorell, Festes del Roser…).
 • Visites i cantades de nadales i/o representacions teatrals als avis de la Residencia Sant Joan de Déu de Martorell i al centre Neuropsiquiàtric de Martorell.
 • Representacions de Teatre Solidari i Musical Solidari per recollir fons per als nostres Projectes.
 • Camps de Treball de cap de setmana en un centre Mercedari d’acollida de dones amb problemes socials fent tasques de poda d’arbres, treballs d’hort, pintura i obres de manteniment.

Aquestes accions les fem amb alumnes de secundaria de la nostra escola en el seu temps de lleure.

 

PROGRAMA DE BEQUES UNIVERSITÀRIES

Ja fa anys, part dels nostres ajuts han anat per ajudar alumnes amb les seves carreres universitàries. I un cop vist com d’important és això vam decidir fer un pas endavant.

El 2018 vam començar un Programa de Beques Universitàries.

Fins el moment (setembre de 2023) 41 joves han entrat en el nostre Programa beques universitàries, 16 d’aquests ja han acabat, 1 va deixar el nostre Programa perquè va rebre un altre ajut, 5 ho van deixar i 19 estan estudiant.

Aquests 19 estudiants són de:

 • Moçambic – 6 noies i 4 nois.
 • Angola – 1 noia i 3 nois.
 • Kenya – 2 noies.
 • Perú – 1 noi.
 • Malawi – 1 noi.
 • Haití – 1 noi.

 

Dels que han acabat ho han fet amb aquests estudis:

 • 3 noies Infermeria.
 • 2 nois Magisteri.
 • 1 noia i 1 noi Hosteleria.
 • 2 nois Comptabilitat i Auditoria.
 • 2 nois Informàtica.
 • 1 noia Medicina.
 • 1 noia Gestió de Recursos Humans.
 • 1 noi Economia i Gestió d’Empreses.
 • 1 noia Geografia.
 • 1 noi Administració Pública

Translate »